Tên tài nguyên/phần mềm Ngày đăng Số lần tải
Giáo án ôn tập cuối năm - Toán 10/06/16 147
Giáo án ôn tập cuối năm - Toán Đại số 9 - Tuần 34/Tiết 67
Mãu giáo án dạy học theo chuyên đề 10/06/16 3500
Dạy học và kiểm tra, đánh giá kế quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh - Trường THCS Hoàng Lam
Giáo án tích hợp Toán - Lý - Sinh 10/06/16 186
Dạy học tích hợp các môn học: Sinh học – Vật lí – Toán học thông qua chủ đề: MẮTQLC-THÔNG BÁO
QLC-Công văn 06/PGD&ĐT-TĐKT
QLC-Quyết định...
QLC-Công văn 18/PGD
CTĐĐ-Hướng dẫn 04-HD/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 09-KH/HĐĐ
CTĐĐ-Chương trình 07-CTr/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 06-KH/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 07/KH/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 27-KH/ĐTN
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành