Bảo trì và nâng cấp hệ thống
Ngày đăng: 13/02/2016 ♦ Chuyên mục: Thông báo ♦  In
Thông báoPhòng Giáo dục và Đào tạo Tp Bến Tre, trân trọng thông báo

Website Phòng GD&ĐT TP.Bến Tre sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống.Trong thời gian bảo trì và nâng cấp, hệ thống sẽ tạm thời suspend (tạm dừng hoạt động). Thời gian tạm dừng 1 ngày (17/2/2016).

Các thông tin dữ liệu cập nhật đến hết ngày 16/2/2016. Phòng GD&ĐT TP.Bến Tre sẽ cung cấp các thông tin, công văn Hỏa tốc nếu có dưới dạng email trực tiếp đến các trường trong ngày 17/2/2016.

Theo dự kiến, đến ngày 18/2/2016 hệ thống sẽ hoạt động lại bình. Nhưng nếu hệ thống cập nhật IP trể hơn có thể gây gián đoạn hoạt động của Website nhưng không quá 48 tiếng.

Trân trọng
QLC-THÔNG BÁO
QLC-Công văn 06/PGD&ĐT-TĐKT
QLC-Quyết định...
QLC-Công văn 18/PGD
CTĐĐ-Hướng dẫn 04-HD/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 09-KH/HĐĐ
CTĐĐ-Chương trình 07-CTr/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 06-KH/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 07/KH/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 27-KH/ĐTN
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành