Thành phố Bến Tre sẵn sàng năm học mới 2014-2015
Ngày đăng: 09/09/2014 ♦ Chuyên mục: Tin tức & Sự kiện ♦  In
Thành phố Bến Tre sẵn sàng năm học mới 2014-2015
Về cơ sở vật chất: Tổng kinh phí sửa chữa, nâng cấp 16 công trình chuẩn bị năm học với số tiền là: 3.248.209.000 đồng (Ba tỉ, hai trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm linh chín nghìn đồng).
» Trong đó kinh phí học phí, ngân sách trường: 1.297.337.000 đồng (Một tỉ hai trăm chín mươi bảy triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng);
» Kinh phí dự phòng của Phòng Giáo dục và Đào tạo: 772.300.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng);
» Kinh phí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo: 1.000.000.000 đồng (Một tỉ đồng);
» Kinh phí thanh lý vật kiến trúc: 178.572.000 đồng (Một trăm bảy mươi tám triệu năm trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

Ngoài 16 công trình sửa chữa trong hè 2014 được Phòng GD&ĐT phê duyệt trên, ngày 31/7/2014 Phòng GD&ĐT tiếp tục phê duyệt chủ trương cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất tổ chức lớp bán trú cho trường TH Bình Phú với tổng kinh phí 134.253.000 đồng (Một trăm ba mươi bốn triệu, hai trăm năm mươi ba nghìn đồng).
» Trong đó kinh phí dự phòng của Phòng Giáo dục và Đào tạo: 47.838.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu tám trăm ba mươi tám nghìn đồng);
» Kinh phí thanh lý vật kiến trúc: 86.415.000 đồng (Tám mươi sáu triệu bốn trăm mười lăm nghìn đồng).

Đánh giá chung công tác sửa chữa cơ sở vật chất trong hè 2014 thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiến độ. Phòng Giáo dục và Đào tạo giao Hiệu trưởng các trường làm chủ đầu tư xây dựng sửa chữa trường lớp, lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm tra để ký hợp đồng và lựa chọn đơn vị thi công có năng lực, uy tín. Các trường thành lập Hội đồng giám sát cộng đồng để tiến hành nghiệm thu từng giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành, đảm bảo chất lượng công trình khi đưa vào sử dụng. Trong quá trình thi công, Phòng GD&ĐT luôn theo dõi và chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tiến độ sữa chữa để đưa vào sử dụng trong năm học mới. Đến nay, các công trình đã hoàn thành và đưa vào phục vụ khai giảng năm học mới

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch khai giảng năm học 2014-2015, ngày khai giảng đồng loạt vào ngày 05/9/2014. Riêng một số trường tổ chức trước vào ngày 04/9/2014 như khai giảng kết hợp khánh thành (TH Phú Khương), khai giảng kết hợp đón nhận bằng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (TH Phường 8). Chỉ đạo các trường tổ chức tốt công tác huy động học sinh ra lớp, chỉnh trang cảnh quan môi trường (cắt, tỉa cây xanh; vệ sinh trường lớp, xử lí sân trường bị đóng rong, …); chỉ đạo việc thực hiện các khoản thu đúng theo quy định, không phát sinh những nguồn kinh phí ngoài quy định. Tổ chức họp Hội đồng giáo dục các xã, phường, huy động tốt các nguồn lực hỗ trợ cho sự nghiệp GD&ĐT, phối hợp các ban ngành để có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho học sinh khó khăn ra lớp, tổ chức tốt ngày “toàn dân đưa trẻ đến trường” tạo khí thế phấn khởi bước vào năm học mới.

Cùng với sự phát triển đô thị thành phố Bến Tre, với một khí thế mới và quyết tâm cao, toàn Ngành GD&ĐT thành phố Bến Tre đã sẵn sàng bước vào năm học mới và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đưa phong trào giáo dục và đào tạo thành phố Bến Tre ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện thành phố Bến Tre./.

Võ Văn Luyến
( Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bến Tre)
QLC-THÔNG BÁO
QLC-Công văn 06/PGD&ĐT-TĐKT
QLC-Quyết định...
QLC-Công văn 18/PGD
CTĐĐ-Hướng dẫn 04-HD/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 09-KH/HĐĐ
CTĐĐ-Chương trình 07-CTr/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 06-KH/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 07/KH/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 27-KH/ĐTN
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành