phim sex online, ảnh gái xinh, phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất, clip 18+
You are here: Trang chủ

Trang chủ

Trang chủ
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu
Tài liệu
Công đoàn giáo dục
Thông tin Giáo dục
Văn học-Lịch sử-Địa lý địa phương
Liên hệ
Liên kết
Hộp thư

Đăng nhập


Bạn quên mật khẩu?

Thống kê

Khách: 3765063

Liên kết tin

TP Bến Tre đẩy mạnh phong trào thi đua năm học 2013-2014 PDF E-mail
02/07/2013

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Bến Tre

Đẩy mạnh phong trào thi đua năm học 2013-2014

Năm học: 2013-2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã triển khai  thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua, năng động, lao động sáng tạo, thực hiện lời kêu gọi của Bác “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo trong năm học. 

Để phong trào thi đua trong toàn Ngành được đẩy mạnh, thực sự được phát huy và mang lại hiệu quả cao, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố sẽ tập trung tổ chức và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt nhiệm năm học 2013-2014 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo Kết luận số 51/KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chương trình hành động Số 23-CTr/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng và nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu, thực hiện chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo tấm gương đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Dân chủ, kỉ cương, tình thương trách nhiệm”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao; khắc phục tình trạng vi phạm qui chế chuyên môn, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác xây dựng Đảng trong các trường học.

 Đẩy mạnh việc học tập lí luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lí, ngoại ngữ, tin học góp phần nâng cao tỉ lệ trên chuẩn đối với cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên các cấp học; tăng tỉ lệ giáo viên mầm non, phổ thông đạt chuẩn nghề nghiệp; hiệu trưởng đạt chuẩn hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học ứng dụng, ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học, quản lí; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; sử dụng, khai thác triệt để các đồ dùng, thiết bị dạy học, cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập, các phòng học bộ môn, các phương tiện, thiết bị thí nghiệm hiện có; đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học, thiết kế giáo án điện tử, thi giáo viên dạy giỏi.

 Nâng cao hiệu quả giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức nhân cách, giá trị sống, kĩ năng sống cho học sinh; tăng cường phụ đạo học sinh yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi; đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; phổ cập giáo dục trung học; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; Đề án Kiên cố hóa trường; tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn, đầu tư nâng cao chất lượng việc dạy và học 2 buổi/ngày.

 Thực hiện nghiêm túc các qui định về công khai đối với các cơ sở giáo dục; các khoản thu ngoài ngân sách; thực hiện nghiêm túc quy định dạy thêm, học thêm; các chế độ chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lí, học sinh; đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng luật, tăng cường công tác truyền thông trong thi đua khen thưởng, phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để khen thưởng kịp thời và nhân rộng trong toàn Ngành.

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm học qua, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và đổi mới. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành sẽ quyết tâm, đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua trong năm học 2013-2014, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Ngành; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội thành phố Bến Tre.

                                                           Võ Văn Luyến

 

                                                         (Trưởng phòng GD&ĐT)


Cập nhật ( 01/11/2013 )
 
- "Sims 4" "Angry Birds 2013" "Minecraft" "Simpsons" 2013 2013