phim sex online, ảnh gái xinh, phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất, clip 18+
You are here: Trang chủ arrow Giới thiệu
Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Bến Tre PDF E-mail

  1. Tên đơn vị: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BẾN TRE
  2. Chức năng: Quản lý giáo dục bậc học Mầm non, cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Bến Tre 
  3. Phân công - Nhân sự:

1. Ông Võ Văn Luyến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: phụ trách chung,
công tác Tổ chức cán bộ, CSVC, Tài chính, Thi đua, Thanh tra, Hội đồng giáo dục,
Ban vì sự tiến bộ phụ nữ. Chủ tài khoản thứ nhất.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:
phụ trách cấp học Mầm non, theo dõi chỉ đạo công tác văn phòng, thay mặt Trưởng phòng giải quyết những công việc chung khi Trưởng phòng vắng. Chủ tài khoản thứ hai.

3. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:
phụ trách cấp học Tiểu học; trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, xây dựng trường học thân thiện, trường đạt chuẩn quốc gia,
phổ cập giáo dục tiểu học, phong trào Văn nghệ -TDTT,các phong trào hội thi,
xã hội hóa giáo dục; Quan hệ với phòng LĐTBXH, Y tế, Trung tâm y tế, VHTT. . .,
Hội cựu giáo chức thành phố và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

4. Bà Phạm Thị Như Mai, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:
phụ trách cấp học Trung học cơ sở; trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác kiểm định
chất lượng giáo dục, giáo dục thường xuyên, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập Trung học, Trung tâm học tập cộng đồng, TV-TB trường học, Ứng dụng công nghệ thông tin,
công tác tuyển sinh, thi học sinh giỏi, công tác Đội TNTP; Quan hệ với Thành đoàn
và các ngành có liên quan . . ., Hội Khuyến học thành phố và các nhiệm vụ khác
do Trưởng phòng phân công.

5. Ông Phạm Tấn Sĩ, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:
phụ trách công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng CBGV; chế độ chính sách; xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm, quản lý chương trình PMIS và
các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

6. Ông Huỳnh Hữu Chí, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: phụ trách TVTB; CSVS trường học về kiên cố hóa trường lớp; hỗ trợ các phong trào TDTT và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

7. Ông Hà Đạt, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố : phụ trách cấp tiểu học; công tác văn phòng cơ quan; các phong trào TDTT; theo dõi cụm thi đua cấp tiểu học và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

8. Bà Trần Phùng Ngọc Liễu, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:
phụ trách cấp tiểu học, phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực;
các hội thi cấp tiểu học; công tác an toàn vệ sinh trường học; theo dõi học sinh nghèo,
học sinh khó khăn và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

9. Ông Nguyễn Ngọc Xinh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: phụ trách cấp Trung học cơ sở, công nghệ thông tin, xây dựng ngân hàng đề thi cấp THCS, tổ chức các hội thi, các chuyên đề, hội giảng cấp thành phố, tổ chức thi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, bồi dưỡng học sinh giỏi và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

10. Ông Dương Minh Tín, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục; theo dõi cụm thi đua cấp trung học cơ sở và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

11. Bà Nguyễn Ngọc Quý, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: phụ trách Mẫu giáo; xây dựng các kế hoạch của cấp học mầm non, hỗ trợ các hội thi; theo dõi khối thi đua mầm non và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

12. Bà Phan Thị Sương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: phụ trách khối Nhà trẻ, thống kê, báo cáo số liệu mầm non, các báo cáo về công tác mầm non và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

13. Bà Ngô Hồng Yến, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: phụ trách Văn phòng, Thi đua khen thưởng, tham mưu thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành; Công tác pháp chế; công tác thủ quỹ và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

14. Nguyễn Thị Thúy Ái, Nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: phụ trách văn thư lữu trữ và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

15.Bà Dương Ngọc Thiên Nga, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: phụ trách công tác Đoàn Đội; tham mưu đề xất các phong trào hội thi do tỉnh đoàn, thành đoàn tổ chức; thống kê kế hoạch; xây dựng kế hoạch hàng năm theo chương trình Wanpro; cập nhật báo cáo số liệu EMIS; hỗ trợ hoạt động văn phòng và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công .

16. Ông Trần Minh Luân, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: phụ trách công tác, xây dựng các kế hoạch chỉ đạo các trường, báo cáo tuần, tháng, quý, năm; thống kê số liệu THCS và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

17. Ông Phạm Văn Đức, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: phụ trách Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tiểu học, THCS và Trung học; theo dõi, báo cáo hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

18. Bà Nguyễn Lệ Trinh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: phụ trách kế toán Ngành, Học phí; theo dõi việc thực hiện thêm giờ, buổi các trường; theo dõi các công trình sửa chữa; theo dõi chương trình Misa; theo dõi việc thực hiện bán trú các trường và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

19. Bà Lê Thanh Đảm Đang, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: phụ trách kế toán cơ quan; kế toán công đoàn; theo dõi các chế độ chính sách cho học sinh; công tác xã hội hóa giáo dục, lập dự trù các kinh phí hội thi và các nhiệm vụ khác
do Trưởng phòng phân công


.
 
- "Sims 4" "Angry Birds 2013" "Minecraft" "Simpsons" 2013 2013