Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Kế hoạch 1729/KH-PGD 26/12/17 88
Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành GD&ĐT thành phố Bến Tre năm 2018
Kế hoạch 1246/KH-PGD&ĐT 26/12/17 59
Tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021"
Nghị định 97/2017 09/10/17 257
Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013-NĐ/CP
Quyết định 55/QĐ-PGD 09/06/17 132
Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại cơ quan Phòng Giáo dục và Đào taọ thành phố Bến Tre
KH 256/KH-PGD 14/11/14 880
KH thực hiện công tác pháp chế
QĐ 789/QĐ-PGD&ĐT 14/10/14 760
Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại cơ quan Phòng Giáo dục


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành