Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
44/LĐLĐ 17/05/17 143
Phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh với trung tâm mua sắm Nguyễn Kim
43/LĐLĐ 17/05/17 128
Tháng hành động
22/LĐLĐ 17/05/17 362
Phân bổ đại biểu dự đại hội CĐ
31/TB-LĐLĐ 17/05/17 115
Thông báo hoàn vốn vay năm 2016
20/KH-LĐLĐ 17/05/17 88
CĐ đồng hành vì sự phát triển bền vững của danh nghiệp ...
Tài liệu 17/05/17 95
Tuyên truyền
37/LĐLĐ 17/05/17 97
Tuyên truyền ô nhiễm biển
11/HD-LĐLĐ 17/05/17 218
Hướng dẫn tỷ lệ chi tài chính CĐ
10/HD-LĐLĐ 17/05/17 196
Hướng dẫn chi tài chính CĐ
39/LĐLĐ 17/05/17 97
Chia sẻ với người chăn nuôi
38/LĐLĐ 12/05/17 163
Về việc hiến máu nhân đạo lần 4
Thông Báo 09/05/17 203
Ngưng trợ cấp Quỹ tình nghĩa
Danh sách 09/05/17 203
Trợ cấp khó khăn đột xuất tháng 4, 5/2017
QĐ 10/LĐLĐ 08/05/17 363
Thành lập đoàn kiểm tra đánh giá CĐCS
17/LĐLĐ 08/05/17 324
Về chấm điểm CĐCS năm học 2016-2017


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành