Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Mẫu Báo Cáo 05/07/17 256
Số liệu hoạt động tháng 6
Mẫu tờ trình công nhận BCH 27/06/17 188
Mẫu tờ trình công nhận BCH
Công văn 56/LĐLĐ 27/06/17 128
Về việc cử lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng chiến dịch
“ Những giọt máu hồng” hè đợt 2 năm 2017
Thư Mời 13/06/17 208
Dự thoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em.
Gởi trường MN Đồng Khởi, MG Nhơn Thạnh, MN Trúc Giang, THCS Phú Hưng
Biên bản 09/06/17 220
Phút tra cụm CĐCS (cụm trưởng)
Lịch quyết toán 09/06/17 168
Kinh phí CĐCS trường học
Danh sách 08/06/17 202
Trợ cấp khăn đợt cuối
CV 86 08/06/17 144
Cấp vốn vay
Thông báo 08/06/17 181
Đăng ký giáo viên nghỉ hưu đi nghỉ dưỡng Đà Lạt
Hướng dẫn 08/06/17 126
Kết luận số 11
Tuyên truyền 08/06/17 72
Hội nghị Việt Nam-Lào
Báo cáo 08/06/17 184
UBKT
Hợp Đồng 18/05/17 528
Thỏa thuận TTĐM Nguyễn Kim
13/LĐLĐ 18/05/17 137
Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2017
12/LĐLĐ 18/05/17 139
Hướng dẫn kỷ niệm các ngày lễ lớn


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành