Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Đề cương 31/07/17 72
Tuyên truyền kèm theo CV 60/LĐLĐ
Đề cương 31/07/17 71
Tuyên truyền kèm theo CV 60
CV 60/LĐLĐ 31/07/17 108
Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ
Gợi ý nội dung thảo luận 26/07/17 167
Các trường được phân công thảo luận xem và chuẩn bị
Thư mời 26/07/17 216
Sơ kết 6 tháng đầu năm
Thư mời 28.7 26/07/17 353
LĐLĐ mời các chủ tịch CĐCS dự họp tại trường Rạng Đông
CV 59/LĐLĐ 26/07/17 169
Củng cố hoạt động Ban nữ công
Quyết định 13/07/17 342
Khen thưởng cá nhân 2016-2017
CV 58 13/07/17 111
Ngày pháp luật
KH 81 13/07/17 250
Kèm theo CV 57
57/LĐLĐ 13/07/17 99
Tổ chức quảng bá tư tưởng HCM
22-KH-LĐLĐ 13/07/17 154
Tổ chức ngày thành lập Công đoàn
BIÊN BẢN 11/07/17 135
BỔ SUNG VAY VỐN
DANH SÁCH 11/07/17 317
KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016-2017
THÔNG BÁO 05/07/17 181
Tham quan Đalat cho giáo viên nghỉ hưu


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành