Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ THI ĐUA-KHEN THƯỞNG 30/09/14 673
MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
Đề nghị chủ tịch CĐCS nghiên cứu văn bản để tuyên truyền phát động thi đua
Cv 61/CĐGD 29/09/14 472
Về việc cử lực lượng tham dự " Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri”
Cv 49/CĐGD 22/09/14 653
Tổ chức hội nghị CBCC NH 2014-2015
Cv trợ cấp tháng 9 22/09/14 495
Cv trợ cấp tháng 9
BÁO CÁO SỐ LIỆU NỮ CÔNG 18/09/14 588
BÁO CÁO SỐ LIỆU NỮ CÔNG
Thời gian nộp: Hạn chót ngày 05/10/2014
Thông báo 18/09/14 436
Thông báo về việc thống kê số lượng phòng máy vi tính
Tài liệu tổng kết công đoàn 11/09/14 565
Đại biểu dự hôị nghị mang theo taì liệu này
Quyết định 17/QĐ-LĐLĐ về việc khen thưởng Hai giỏi 11/09/14 905
Khen thưởng Hai giỏi
Giấy mời 48-GM/CĐGD 11/09/14 563
Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công đoàn 2013-2014.
Lưu ý: Nam: trang phục công sở
Nữ: bộ áo dài
Nhờ Chủ tịch CĐCS mời công đoàn viên đạt bằng khen của LĐLĐ tỉnh cùng dự để nhận b
Thư mời hội nghi tổng kết Công đoàn 10/09/14 801
Thư mời hội nghi tổng kết Công đoàn
Tài liệu hội nghị tổng kết công đoàn 09/09/14 678
Tài liệu hội nghị tổng kết công đoàn
Thông báo 09/09/14 721
Các đơn vị trược thuộc Phòng GD&ĐT TP Bến Tre
báo cáo xã hội hóa giáo dục quí III năm 2014
chậm nhất 10/9/2014, damdang@tpbentre.edu.vn
Thông báo 08/09/14 453
Về việc CĐCS trực thuộc lập giấy đề nghị trích nộp 40% đoàn phí công đoàn của 06 tháng cuối năm 2014
Quyết định 35/QĐ-CĐGD 04/09/14 925
về việc công nhận CĐCS vững mạnh xuất sắc NH 2013-2014
THÔNG BÁO 04/09/14 458
Thong báo nhận tiền thưởng


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành