Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Báo cáo số liệu công đoàn 28/10/14 466
Số liệu tổ chức Ủy ban kiểm tra công đoàn đến thời điểm tháng 10/2014
08 /UBKT 28/10/14 461
V/v báo cáo thống kê số liệu tổ chức bộ máy UBKT
Cv 65 /CĐGD 22/10/14 479
Về việc cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn công tác tuyên truyền, thực hiện Tiểu đề án 2 trong các cơ sở giáo dục
Hướng dẫn lập dự toán thu chi tài chính công đoàn 2015 22/10/14 5147
Đề nghị Chủ tịch CĐCS nhắc nhở kế toán gửi đúng thời gian. Hạn chót trước ngày 25/10/2014 về Liên đoàn Lao động TP
Bảng tổng hợp thu 1% công đoàn phí năm 2013 21/10/14 499
Bảng tổng hợp thu 1% công đoàn phí năm 2013
Hướng dẫn 63-CĐGD 17/10/14 639
Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh
KH 10/KH_CĐGD 17/10/14 654
KH Tổ chức ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
Giấy mời 64/CĐGD 17/10/14 508
Giấy mời dự họp mặt kỉ niệm ngày 20/10/2014
Lưu ý: Nếu đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC trùng với thời gian họp mặt 20/10, CĐGD TP thì được vắng họp mặt 20/10 để dự HN CBCC của trường
Cv 54-CV-LĐLĐ 15/10/14 627
Về việc hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội CĐCS
THÔNG BÁO 14/10/14 466
THÔNG BÁO CĐGD
mẫu thống kê công đoàn 10/10/14 767
mẫu thống kê công đoàn
KH 07/KH-CĐGD 09/10/14 875
Tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt nam 20/10
QĐ khen thưởng 09/10/14 714
V/v khen thưởng trong tổ chức công đoàn
BIỂU MẪU BÁO CÁO 09/10/14 585
Hạn chót gửi ngày 10/10/2014
cv 62 vv cu luc luong du mittinh PCCC 02/10/14 498
cv 62 vv cu luc luong du mittinh PCCC


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành