Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Cv 77/CĐGD 05/01/15 556
V/v kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường độ
Cv 76/CĐGD 22/12/14 606
V/v nhận trợ cấp khó khăn
Cv 68/CĐGD 19/12/14 519
V/v khảo sát nhu cầu nhà ở của cán bộ giáo dục, nhà giáo và người lao động
THÔNG BÁO 18/12/14 510
tHÔNG BÁO
THÔNG BÁO 18/12/14 356
THÔNG BÁO
BÁO CÁO SỐ LIỆU NỮ CÔNG HKI NĂM HỌC 2014-2015 17/12/14 597
BÁO CÁO SỐ LIỆU NỮ CÔNG HKI NĂM HỌC 2014-2015
TÀI LIỆU SƠ KẾT HKI UBKT, TTND 17/12/14 576
Báo cáo sơ kết TTND, báo cáo sơ kết UBKT kèm theo 5 phụ lục báo cáo số liệu
KH 15/KH-CĐGD 12/12/14 789
Thực hiện Chỉ thị 34/CT-TW, Thông tri số 05-TT/TU
KH 14/KH-CĐGD 12/12/14 692
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước
CV 75/CĐGD 12/12/14 507
CV 75/CĐGD
THÔNG BÁO 08/12/14 487
Thông báo
Hướng dẫn 14/HD-CĐGD 04/12/14 474
CĐGD thành phố ban hành mẫu báo cáo số liệu công đoàn HK I năm học 2014-2015 (Kèm công văn số 74/CĐGD ngày 02/12/2014 hướng dẫn sơ kết hoạt động Công đoàn KH 1 năm học 2014-2015)
Đề nghị Chủ tịch CĐ
Giấy mời 49/GM-CĐGD 03/12/14 337
Họp lệ kỳ UBKT CĐGD
QĐ 22/QĐ-CĐGD 28/11/14 738
V/v kiểm tra chấp hành Điều lệ và sử dụng kinh phí công đoàn
Đề cương 28/11/14 458
Đề cương báo cáo


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành