Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Thể lệ Hội thi nấu ăn 05/03/15 8570
Thể lệ Hội thi nấu ăn
THÔNG BÁO KHẨN 02/03/15 365
Thông báo nộp danh sách dự hội nghị điển hình tiên tiến
Cv 05/CĐGD 10/02/15 686
V/v nhận trợ cấp
Dự thảo báo cáo sơ kết công tác nữ công HKI 09/02/15 493
Dự thảo báo cáo sơ kết công tác nữ công HKI
THÔNG BÁO 09/02/15 321
Thông báo thay đổi thời gian hiến máu
Cv 04/CĐGD 05/02/15 537
V/v vận động hiến máu tình nguyện năm 2015
Cv 02/CĐGD 05/02/15 472
V/v chi trợ cấp tháng 01/2015
Giấy mời 03/GM-CĐGD 05/02/15 326
V/v dự sơ kết HKI hoạt động công đoàn NH 2014-2015
Cv 18/LĐLĐ 05/02/15 873
V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi "Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN"
Sơ kết HKI 02/02/15 378
Tài liệu sơ kết HKI CĐGD thành phố
Hướng dẫn 01/HD-CĐGD 21/01/15 838
Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015
THÔNG BÁO 15/01/15 358
ĐÓN XEM TRỰC TIẾP KỶ NIỆM 55 NGÀY BẾN TRE ĐỒNG KHỞI LÚC 8h NGÀY 16/01/2015
Tài liệu tuyên truyền Ngày Bến Tre Đồng khởi 14/01/15 459
Tài liệu tuyên truyền Ngày Bến Tre Đồng khởi
Cv 01/CĐGD 14/01/15 581
Về việc tăng cường công tác dân vận phục vụ Đại hội các cấp
Giấy mời 78/GM-CĐGD 07/01/15 580
Giấy mời dự hội nghị Ban chấp hành CĐGD lần thứ 12


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành