Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Công văn 16/CĐGD 14/04/15 472
V/v nhận trợ cấp khó khăn tháng 4
Cv 15/CĐGD 10/04/15 1064
V/v tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
THÔNG BÁO 02/04/15 323
thông báo tham gia thi tìm hiểu Hiến pháp
Mẫu báo cáo thống kê 02/04/15 457
Đề nghị các CĐCS gởi báo cáo theo mẫu về địa chỉ mail tranminhluan@tpbentre.edu.vn trước ngày 8/4/2015
THỐNG KÊ DANH SÁCH CĐV NỮ ĐẠT HAI GIỎI 22/03/15 483
Đề nghị Chủ tịch công đàn thống kê và gửi sanh sách đúng thời gian quy định để BTV CĐGD thống kê gửi về LĐLĐ TP (Hạn chót 9h ngày 24/3/2015 qua mail: phuonglan@tpbentre.edu.vn)
Cv 14/CĐGD 19/03/15 712
V/v tham gia tổ chức ngày hội Quê dừa năm 2015
Tài liệu kèm KH 12/KH-CĐGD 19/03/15 766
Tài liệu tuyên truyền phong trào "Đồng khởi mới"
Cv 13/CĐGD 18/03/15 379
V/v phát động hưởng ứng "giờ trái đất năm 2015"
Kế hoạch 12/KH-CĐGD 18/03/15 889
Kế hoạch tổ chức tuyên truyền thực hiện chỉ thi số 16/CT/TU
Cv 11/CĐGD 18/03/15 461
V/v trả vốn vay từ Quỹ trợ vốn của CĐGD thành phố
Mẫu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện NQ 6b/NQ-BCH 16/03/15 646
Đề nghị các trường báo cáo theo mẫu và lồng ghép báo cáo kết quả tổ chức ngày quốc tế phụ nữ 8/3 năm 2015. Thời gian gửi về PGD (Đ/c Phương Lan) trong ngày 20/3/2015 bằng văn bản.
Cv 10/CĐGD 13/03/15 543
V/v nhận trợ cấp khó khăn
Cv 09/CĐGD 13/03/15 536
V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi "Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN"
THÔNG BAO 10/03/15 378
Thông báo dự toán trích nộp kinh 40%
Kế hoạch 07/KH-CĐGD ngày 25/2/2015 05/03/15 1279
Kế hoạch tổ chức 8/3/2015
Trang phục:
Nam: quần tây, áo sơ mi
Nữ: bộ áo dài


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành