Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
67/LĐLĐ 11/09/17 172
Vận động hỗ trợ đồng bào miền trung bị lũ quét
QĐ 145 07/09/17 584
QĐ khen thưởng NH 2016-2017 (các CĐCS liện hệ LĐLĐ thành phố nhận khen thưởng)
QĐ 139 07/09/17 495
QĐ khen thưởng Nh 2016-2017 (các CĐCS liên hệ LĐLĐ thành phố nhận khen thưởng)
Tài liệu 07/09/17 118
Góp ý văn kiện đại hội LĐLĐ tỉnh
THƯ MỜI 07/09/17 269
Góp ý văn kiện đại hội LĐLĐ tỉnh
198/LĐLĐ 01/09/17 486
Hướng dẫn thanh tra nhân dân
208/LDLĐ 31/08/17 229
Công văn tuyên truyền thăm Campuchia
63/LĐLĐ 30/08/17 464
Lấy ý kiến bổ sung điều lệ công đoàn Việt Nam
Các CĐCS góp ý kiến gởi LĐLĐ Thành phố chậm nhất ngày 01/9/2017 (khẩn)
VĂN BẢN GÓP Ý 17/08/17 254
Các CĐCS góp ý gởi LĐLĐ thành phố chận nhất ngày 25 tháng 8 năm 2017
Thể lệ 15/08/17 108
Cuộc thi báo chí công nhân công đoàn
CV 62/LĐLĐ 15/08/17 118
Về việc tham gia cuộc thi báo chí về công nhân công đoàn
Quyết định 14/08/17 162
Kểm tra CĐCS MG Tuổi Thơ
Biểu mẫu 10/08/17 166
Báo cáo phúc lợi đoàn viên
cv 61/LĐLĐ 10/08/17 177
Báo cáo thực trạng và giải pháp trình độ đoàn viên
Đề cương 31/07/17 114
Tuyên truyền kèm theo CV 60/LĐLĐ


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành