Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Thư Mời 19/11/17 469
Dự khai mạc và bế mạc Hội thi tiếng hát CNVCLĐ
Lịch Diễn VN 19/11/17 301
Lịch diễn tiếng hát CNVCLĐ
Các đơn vị có thay đổi bài hát báo LĐLĐ thành phố trong ngày 20/11
THÔNG BÁO 16/11/17 171
Nhận giấy khen và tiền thưởng CĐ
DANH SÁCH 11/11/17 269
Trợ cấp 20/11
108/QĐ-LĐLĐ 06/11/17 333
Về việc công nhận CĐCS vững mạnh
87/LĐLĐ 06/11/17 164
Về việc hiến máu nhân đạo
Thông báo 31/10/17 222
Nộp hồ sơ HN CBVC
Quyết định 27/10/17 442
Khen thưởng 2 giỏi
Quyết định 27/10/17 534
Khen thưởng CĐ 2016-2017
Thông báo 24/10/17 130
Cấp kinh phí CĐ quý 3,4 2017
Báo Cáo 18/10/17 318
Quỹ tình nghĩa ngành-Trợ vốn 2017
Thư Mời 18/10/17 204
Dự 20/10
Dự toán 12/10/17 415
Thu, chi CĐCS năm 2018
Công văn 12/10/17 223
Báo cáo UBKT
Văn bản 12/10/17 846
Hướng dẫn công đoàn


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành