Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Thông Báo 31/03/17 195
Cấp kinh phí quý 1,2
16/LĐLĐ 28/03/17 146
Năm vì lợi ích đoàn viên
15/LĐLĐ 28/03/17 138
Thánh hành động ATVSLĐ
07/LĐLĐ 28/03/17 213
Hướng dẫn chấm điểm nữ công
06/LĐLĐ 28/03/17 441
Tuyên truyền đại hội
23/LĐLĐ 28/03/17 167
Tuyên truyền VSAT thực phẩm
22/LĐLĐ 28/03/17 336
Phân bổ đại biểu dự đại hội
21/LĐLĐ 28/03/17 302
Đăng ký tổ chức Đại hội
17/LĐLĐ 28/03/17 387
Phòng chống tham nhũng
48/LĐLĐ 28/03/17 167
Tổ chức đại hội dưới 10 đoàn viên
DANH SÁCH 27/03/17 175
Trợ cấp khó khăn tháng 2, 3/2017
Thông Báo 17/03/17 168
Kiểm tra CĐCS
Gởi CĐCS trường MG Họa Mi, TH Phú Thọ, MG Hướng Dương, MN Trúc Giang
Hướng dẫn 15/03/17 143
Tuyên truyền phòng chống ma túy
Mẫu 15/03/17 171
Phiếu lấy ý kiến BCH lần 1
43/LĐLĐ 15/03/17 425
Hướng dẫn chế độ chi tiêu đại hội CĐ


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành