Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
32/LĐLĐ 11/04/17 195
Báo cáo tình hình tham gia hụi có lời của CĐV
54/QĐ-LĐLĐ 11/04/17 331
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động quỹ Mái ấm CĐ
31/LĐLĐ 11/04/17 319
Vận động Quỹ Mái ấm CĐ
09/LĐLĐ 11/04/17 147
Hướng dẫn tổ chức lễ phát động tháng công nhân
Thông báo-LĐLĐ 10/04/17 304
Kiểm tra CĐCS
30/LĐLĐ 10/04/17 332
Hướng dẫn chi ĐHCĐ
29/LĐLĐ 10/04/17 187
Hướng dẫn tuần lễ ATGT
CV 27/LĐLĐ 09/04/17 221
Xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp CĐ
Quyết định 1908/QĐ-TLĐ 07/04/17 254
Về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn thu phân phối nguồn thu và thưởng phạt thu nộp tài chính công đoàn
HƯỚNG DẪN 05/04/17 250
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ UBKT
13/HD-LĐLĐ 05/04/17 328
Hướng dẫn tỉ lệ chi nguồn tài chính CĐ
1910/QĐ-TLĐ 05/04/17 342
Ban hành quy định về thu, chi tài chính CĐ
CÔNG VĂN 29 04/04/17 179
XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG 28/7
HƯỚNG DẪN 04/04/17 213
THẢO LUẬN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI
BÁO CÁO 04/04/17 232
TỔNG KẾT NK-ĐH NK 2018-2023


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành