Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
33/LĐLĐ 03/01/18 267
Tổ chức triển khai Nghị quyết 12b
Hướng dẫn 28/12/17 193
Bổ sung khen thưởng nữ công
Hướng dẫn 28/12/17 503
Khen thưởng nữ công
99/LĐLĐ 28/12/17 134
Đăng ký thi đua Nữ công
98/LĐLĐ 28/12/17 94
Đẩy mạnh phong trào xanh-sạch-Đẹp
97/LĐLĐ 28/12/17 77
Đảm bảo TTATGT
Quy chế 16/12/17 107
Hoạt động UBKT LĐLĐ thành phố NK 2017-2022. Các CĐCS góp ý
CV tham quan 16/12/17 150
Gởi các Đ/c nguyên là UV BCH, UBKT LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ 2012-2017
CV 94/LĐLĐ 16/12/17 141
Dự lễ kỷ niệm 50 năm mùa xuân nổi dậy
Quy chế 14/12/17 110
BCH NK 2017-2022
Thư mời 14/12/17 168
Họp Ban chấp hành LĐLĐ
Lịch quyết toán 14/12/17 262
6 tháng cuối năm
Thông báo kiểm tra tài chính CĐCS năm 2017 05/12/17 228
Thông báo kiểm tra tài chính CĐCS năm 2017
89/LĐLĐ 25/11/17 174
Hướng ứng ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
Danh sách 22/11/17 324
Phát hành báo Lao Động
Các CĐCS nộp tiền báo LĐ năm 2017 theo danh sách về LĐLĐ thành phố từ nay đến 30/11/2017. Thống nhất tiếp tục đăng ký năm 2018


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành