Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Công văn 836/PGD&ĐT 04/09/14 457
Về việc tham dự Hội thảo về nâng cao hiệu quả công tác tổ chức dạy 2 buổi trên ngày
Cv 831/PGD 29/08/14 353
về việc báo cáo số liệu học sinh đầu năm 2014-2015
cv 1795/SGD&ĐT 29/08/14 553
Về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch công tác bồi dưỡng thường xuyên
Cv 830/PGD&ĐT 29/08/14 713
Về việc hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên NH 2014-2015
Mẫu thống kê emis đầu năm 2014-2015 27/08/14 271
Mẫu thống kê emis đầu năm 2014-2015
Gửi các trường THCS trực thuộc, PT Herman, Năng khiếu TDTT. gửi về d/c Nga hạn chót ngày 12/9/2014
Cv 817/PGD&ĐT 27/08/14 436
Về việc không thu lệ phí thi nghề, lệ phí cấp bản sao
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 bậc THCS 26/08/14 969
Dự thảo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 bậc THCS
Cv 1943/SGD 22/08/14 455
Về việc thông báo tạm dừng kỳ thi nghề tháng 8


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành