Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Giấy mời 1170/GM-PGD 18/09/17 98
Dự Hội thảo giới thiệu chương trình tiếng Anh chuyên sâu luyện Nghe - Nói
Giấy Mời 15/09/17 148
Dự hội giảng
1152/PGD&ĐT 14/09/17 111
Đăng ký các nội dung thực hiện khoa học công nghệ năm 2017
Giấy mời 11/09/17 133
Họp cụm chuyên môn và tổ mạng lưới
Công văn 1121/PGD 08/09/17 189
Veề iệc thcự hiện dạy học môn Vật lý, Hoá học, Sinh học từ NH 2017-2018
Công văn 1122/PGD 08/09/17 194
Về việc thực hiện dạy học môn tiếng Anh NH 2017-2018
Công văn 1120/PGD 08/09/17 170
Về việc thực hiện bồi dưỡng thường xuyên NH 2017-2018
Kế hoạch 1113/KH-PGD 07/09/17 271
Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp thành phố NH 2017-2018
1086/PGD&ĐT 31/08/17 245
Thực hiện môn Lịch sử, Địa lý, GDCD
LỊCH CÔNG TÁC 31/08/17 154
NĂM HỌC 2017-2018
340/QĐ-PGD&ĐT 31/08/17 444
Thành lập cụm chuyên môn, tổ mạng lưới năm học 2017-2018
1068/PGD&ĐT 31/08/17 224
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 (có điều chỉnh trang số 8)
1072/PGD&ĐT 31/08/17 213
Thực hiện dạy học môn toán năm học 2017-2018
1071/PGD&ĐT 31/08/17 144
Thực hiện dạy học môn Ngữ văn năm học 2017-2018
1070/KH-PGD&ĐT 31/08/17 121
Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ văn


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành