Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Cv 1158/PGD&ĐT 08/12/14 659
V/v điều chỉnh lịch kiểm tra học ký I NH 2014-2015
Cv 1157/PGD&ĐT 08/12/14 353
V/v thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay NH 2014-2015
Danh sách HS thi máy tính cầm tay 05/12/14 346
Danh sách HS thi máy tính cầm tay có bổ sung
Tài liệu tập huấn SKKN cấp THCS 04/12/14 536
Tài liệu tập huấn SKKN cấp THCS
GM 1148/GM-PGD 04/12/14 288
Họp chuyên môn tháng 12/2014
Đề nghị các trường vào hộp thư của đơn vị xem và in bàng thống kê số liệu mang theo khi di dự họp
Danh sách cán bộ giáo viên tham gia tập huấn SKKN 02/12/14 681
Danh sách cán bộ giáo viên tham gia tập huấn SKKN
Cv 1141/PGD&ĐT 01/12/14 669
V/v hướng dẫn kiểm tra HKI năm học 2014-2015
Cv 2875/SGD 01/12/14 320
V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã
Danh sách thi học sinh giỏi thành phố 27/11/14 515
Danh sách thí sinh các phòng thi HSG cấp thành phố NH 2014-2015
QĐ 831/QĐ-PGD 24/11/14 782
V/v thành lập hội đồng coi thi chọn HSG lớp 9 NH 2014-2015
Cv 1121/PGD 24/11/14 655
V/v thi chọn học sinh giỏi lớp 9 NH 2014-2015
THÔNG BÁO 24/11/14 262
THÔNG BÁO
Cv 2821/SGD&ĐT-GDTrH 24/11/14 372
v/v họp rút kinh nghiệm tập huấn đổi mới kiểm tra, đánh giá và tham gia hoạt động phản biện bộ câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp Trung học.
Danh sách thi HSG lớp 9 18/11/14 504
Danh sách thi HSG lớp 9
Nhờ các trường ra soát lại thông tin theo danh sách, báo điều chỉnh (nếu có) về PGD&ĐT (Đ/c Tín)
GM 1112/GM-PGD 18/11/14 423
Họp thống nhất xây dựng bộ câu hỏi các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, tin học, thể dục


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành