Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Quyết định 872/QĐ-PGD 22/12/14 592
V/v thành lập Đội tuyển HSG dự thi cấp tỉnh
QĐ 871/QĐ-PGD 22/12/14 414
V/v thành lập Đội tuyển HSG giải toán trên máy tính cầm tay dự thi cấp tỉnh
Danh sách kèm theo GM 1221/GM-PGD 19/12/14 478
Danh sách kèm GM 1221/GM-PGD
GM 1221/GM-PGD 19/12/14 469
Họp thống nhất việc bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9
Thông báo 3064/TB-SGD 18/12/14 333
Kết quả Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp phân luồng học sinh sau THCS
QĐ 1561/QĐ-SGD 17/12/14 499
V/v cử đoàn cán bộ, giáo viên tham dự hội thảo
Gửi Trường THCS Vĩnh Phúc
Quyết định 870/QĐ-PGD 16/12/14 565
V/v công nhận và khen thưởng HGS cấp thành phố trên máy tính cầm tay
GM 1211/GM-PGD&ĐT 16/12/14 519
V/v mời họp thống nhất hình thức bồi dưỡng HSG lớp 9 và thi thực hành giáo viên dạy giỏi
Cv 1210/PGD&ĐT 16/12/14 447
v/v bồi dưỡng HSG giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh NH 2014-2015
QĐ 842/QĐ-PGD 15/12/14 943
Về việc thành lập Đội tuyển HSG dự thi cấp tỉnh
Quyết định 869/QĐ-PGD 15/12/14 411
Cử học viên tham dự tập huấn tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến
Mẫu nhu cầu trang thiết bị các trường THCS 11/12/14 341
Đề nghị các trường rà soát, thống kê trang thiết bị xin cấp năm 2015 theo các biểu mẫu đính kèm gửi file về thầy Hùynh Hữu Chí trước ngày 19/12/2014 để tổng hợp
Cv 2997/SGD&ĐT 09/12/14 418
V/v thay đổi thời gian kiểm tra HKI môn tiếng anh thí điểm và báo cáo thống kê chất lượng HKI năm học 2014-2015
Quyết định 840/QĐ-PGD&ĐT 08/12/14 1678
Quyết định công nhận và khen thưởng HSG lớp 9 cấp thành phố NH 2014-2015
QĐ 841/QĐ-PGD&ĐT 08/12/14 311
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi chọn HSG giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành