Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
170/QĐ-PGD&ĐT 08/05/17 299
Quyết định thành lập hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố lớp 8
NH 2016-2017
493/PGD&ĐT 08/05/17 309
Về việc thi chọn học sinh giỏi lớp 8 năm học 2016-2017
Giấy mời 1046/GM-UBND (Giáo viên) 03/05/17 257
Dự lễ biểu dương học sinh giỏi thành phố Bến Tre NH 2016-2017
Công văn 1697/UBND-KGVX 27/04/17 122
CV của UBND tỉnh v/v cho chủ trương điều chỉnh phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên kể từ năm học 2018-2019
Lịch sinh hoạt hướng nghiệp 27/04/17 139
Học sinh khối 8 NH 2016-2017
Danh sách HSG lớp 8 25/04/17 506
Đề nghị các trường xem rà soát lại thông tin. Nếu có điều chỉnh báo về PGD (Đc Tín) hạn chót ngày 27/4/2017
Kế hoạch 140/KH-TTYT 21/04/17 108
Phối hợp kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2016-2017
Chuyên đề 13/04/17 85
Hội giảng vật lý 6
Danh sách học sinh khen thưởng 12/04/17 355
Yêu cầu các trường kiểm tra thông tin để in Giấy khen, nếu cần điều chỉnh báo về Đồng chí Như Mai, chậm nhất sáng thứ năm (13/4/2017)
Mọi khiếu nại về sau không giải quyết.
Công văn 373/PGD 11/04/17 171
Về việc kiểm tra chéo việc chấm bài kiểm tra và xét tốt nghiệp THCS NH 2016-2017
Công văn 365/PGD&ĐT 11/04/17 105
Về việc tham dự tập huấn CBQL, GV THCS về dạy học Mĩ thuật, trải nghiệm sáng tạo trong các môn học theo định hướng phát triển năng lực
Giấy mời 361/GM-PGD 10/04/17 144
Dự hội giảng tháng 4 năm 2017
Kế hoạch 318/KH-PGD 31/03/17 189
Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS NH 2016-2017
Kế hoạch 317/KH-PGD 31/03/17 201
Về việc tuyển sinh vào lớp 6 và ôn luyện vào lớp 10 phổ thông NH 2017-2018
Kế hoạch 319/KH-PGD 31/03/17 389
Tổ chức kiểm tra HKII NH 2016-2017


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành