Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Công văn 1014/PGD&ĐT ngày 25/10/2016 25/10/16 149
V/v sử dụng tài liệu ATGT
Hướng dẫn tài liệu bỗ trợ thi GVDG thành phố 24/10/16 336
Hướng dẫn tài liệu bỗ trợ thi GVDG thành phố.
Quyết định 381/QĐ-PGD 17/10/16 247
Về việc kiểm tra chuyên đề công tác quản lý chuyên môn và các khoản thu đầu năm học 2016-2017 trường TH Bến Tre
Quyết định 380/QĐ-PGD 17/10/16 106
V/v kiểm tra chuyên đề công tác quản lý hoạt động tài chính bếp ăn bán trú trường TH Bình Phú
Kế hoạch 270/KH-PGD 17/10/16 298
Tổ chức bồi dưỡng CBQL, GV và nhân viên trường Tiểu học trong đợt nghỉ giữa kỳ I NH 2016-2017
Quyết định 379/QĐ-PGD 14/10/16 94
V/v kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý hoạt động, tài chính bếp ăn bán trú trường TH Phường 6
Giấy Mời 11/10/16 267
Về việc họp tổ trưởng chuyên môn
QĐ 378/QĐ-PGD&ĐT 11/10/16 291
Về việc kiểm tra trường TH Phú Hưng
Giấy mời 01/GM-CTH 05/10/16 188
Về việc thống nhất các tiêu chí thi đua cụm Tiểu học NH 2016-2017
Công văn 878/PGD&ĐT ngày 27/9/2016 27/09/16 443
V/v hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên NH 2016-2017
TB 854/TB-PGD&ĐT 23/09/16 169
Kết luận kiểm tra trường TH Phú Nhuận
Thông báo 23/09/16 116
Nhập EQMS
Quyết định 365/QĐ-PGD 16/09/16 207
V/v kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý hoạt động tài chính, bếp ăn bán trú trường TH Phú Nhuận
Danh sách nhận học bổng 12/09/16 161
Đề nghị các trường bổ sung thông tin và gửi về hộp thư ngoclieu@tpbentre.edu.vn
THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN TIỂU HỌC 06/09/16 307
THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN TIỂU HỌC


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành