Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Công văn 3136 của Sở Giáo dục về việc Hướng dẫn nhập EQMS 11/12/16 197
Công văn 3136 của Sở Giáo dục về việc Hướng dẫn nhập EQMS
MẪU ĐẶT MUA HỌC BẠ 08/12/16 141
MẪU ĐẶT MUA HỌC BẠ
Mẫu đăng ký mua học bạ tiểu học 08/12/16 139
Các trường tiểu học đăng ký theo mẫu này, gởi về PGD (Đ/c Chí) hạn chót trong ngày 09/12/2016.
Công văn 1109/PGD 05/12/16 819
Về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối kì 1, NH 2016-2017 cấp tiểu học
DANH SÁCH 03/12/16 365
Học sinh TH phục vụ PC
Giấy mời 1078/GM-PGD 23/11/16 189
Giấy mời dự hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông cấp thành phố khiối tiểu học
Quyết định 412/QĐ-PGD 23/11/16 185
Thành lập Ban tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về ATGT, khối tiểu học
Giấy mời 1079/GM-PGD 14/11/16 235
Về việc dự tập huấn đánh giá học sinh theo TT 22/2016
Thể lệ cuộc thi ATGT 09/11/16 232
Thể lệ cuộc thi ATGT cấp tiểu học
Giấy mời 1063/GM-PGD 08/11/16 262
V/v tổ chức hội giảng và triển khai chuyên đề cấp Tiểu học
Kết quả thi GVDG cấp Tiểu học 04/11/16 1441
Kết quả thi GVDG cấp Tiểu học
Quyết định 396/QĐ-PGD&ĐT ngày 26/10/2016 26/10/16 272
Gởi trường TH Phường 7, TH Phú Khương, TH Mỹ Thạnh An
Kiểm tra chuyên đề TH Phường 7
Đề cương báo cáo hoạt động thư viện 26/10/16 115
Kèm theo kế hoạch 284/KH-PGD&ĐT ngày 26/10/2016
Kế hoạch 284/KH-PGD&ĐT ngày 26/10/2016 26/10/16 133
Kiểm tra chuyên đề trường TH Phường 7
Kế hoạch 280/KHLT-PGD&ĐT-BATGTTP ngày 24/10/2016 25/10/16 373
V/v tổ chức Hội thi tỉm hiểu luật ATGT 2016-2017 cấp tiểu học


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành