Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Cv 853/PGD&ĐT 06/09/14 474
Về việc nhắc nhở các trường tiểu học cử học sinh tham dự tuyển sinh lớp năng khiếu bóng đá
Cv 845/PGD&ĐT 04/09/14 566
về việc đăng ký số liệu hồ sơ sổ sách
Dự thảo Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 cấp tiểu học 02/09/14 653
Các trường xem và góp ý Dự thảo Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 trong buổi tổng kết.
Mẫu thống kê emis đầu năm 2014-2015 27/08/14 444
Mẫu thống kê emis đầu năm 2014-2015
Gửi các trường Tiểu học công lập và Herman. Gửi về Đ/c Nga hạn chót ngày 12/9/2014
Báo cáo đầu năm gửi PGD 22/08/14 589
về việc gửi báo cáo đầu năm 2014-2015
Gửi PGD trong buoi sang ngày 22/8/2014


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành