Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Kế hoạch 251/KH-PGD&ĐT 14/10/14 348
Kiểm tra chuyên ngành trường TH Bình Phú
CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC 07/10/14 523
CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC
KH 237/KH-PGD&ĐT 06/10/14 1103
Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
Danh sách cán bộ giáo viên tham gia tập huấn SKKN 03/10/14 1133
Danh sách cán bộ giáo viên tham gia tập huấn SKKN
Thông báo danh sách trường TH, NH 2014-2014 có dạy học 9,10 buổi/tuần 02/10/14 429
Thông báo danh sách trường TH, NH 2014-2015 có dạy học 9,10 buổi/tuần
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH "VÌ MỘT VIỆT NAM KHỎE MẠNH 2014" 30/09/14 515
DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN CÁC TRƯỜNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH "VÌ MỘT VIỆT NAM KHỎE MẠNH 2014"
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI CÙNG ĐỨC VIỆT THÔNG MINH 22/09/14 401
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI "CÙNG ĐỨC VIỆT THÔNG MINH VÀ KHÉO LÉO"
thông báo 18/09/14 447
thông báo nhận sách
Giấy mời 896/GM-PGD&ĐT 16/09/14 592
Về việc họp chuyên môn tháng 9 cấp tiểu học
Tài liệu kèm theo công văn 891/PGD&ĐT 16/09/14 706
Tài liệu cuộc thi Cùng Đức Việt thông minh và khéo léo
Công văn 891/PGD&ĐT ngày 16/9/2014 16/09/14 539
V/v tham gia cuộc thi "Cùng Đức Việt thông minh và khéo léo"
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH NH 2014-2015 15/09/14 459
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH NĂM HỌC 2014-2015
Cv 839/PGD 12/09/14 552
về việc tập huấn và triển khai thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học NH 2014-2015
Cv 877/PGD&ĐT 12/09/14 619
v/v cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn "Phương pháp tích hợp nội dung giáo dục BVMT" vào các môn học
Công văn 872/PGD&ĐT-GDTrH ngày 11/9/2014 11/09/14 1052
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với bậc tiểu học


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành