Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Quyết định 846/QĐ-PGD&ĐT 11/12/14 317
V/v thành lập Đoàn giám sát thực hiện BVSTBPN và công tác bình đẳng giới TH Phường 6
THÔNG BÁO 11/12/14 354
Thông báo nhận lại bảng kê khai tài sản
Kết quả giáo viên tiểu học thi vòng thực hành 10/12/14 1154
Kết quả giáo viên tiểu học thi vòng thực hành
GM 1162/GM-PGD 08/12/14 506
V/v dự chuyên đề, thao giảng tiếng anh cấp tiểu học
GM 1160/GM-PGD 08/12/14 363
V/v họp chuyên môn cấp Tiểu học
KH 312/KH-PGD&ĐT 03/12/14 573
KH Kiểm tra chuyên ngành và hành chính trường TH Phường 6
Quyết định 836/QĐ-PGD 03/12/14 336
V/v kiểm tra chuyên ngành và hành chính trường TH Phường 6
Danh sách cán bộ giáo viên tham gia tập huấn SKKN 02/12/14 730
Danh sách cán bộ giáo viên tham gia tập huấn SKKN
QĐ 827/QĐ-PGD&ĐT 19/11/14 469
Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật ATGT cấp thành phố khối tiểu học
QĐ 825/QĐ-PGD 19/11/14 409
Về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi tìm hiểu pháp luật ATGT cấp TP
QĐ 55/QĐ-TTr 18/11/14 375
Quyết định thanh tra chuyên ngành trường TH Tân Phú Tây
Cv 1103/PGD&ĐT 14/11/14 392
Về việc đăng ký tài liệu dạy học Mĩ thuật
QĐ 1404/QĐ - SGD&ĐT 12/11/14 423
v/v cho rút tên và bổ sung danh sách cán bộ kế toán tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng.
Cv 1091/PGD 10/11/14 316
Về việc báo cáo việc thực hiện đề án hỗ trợ người khuyết tật
Cv 1087/PGD&ĐT 10/11/14 557
V/v thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo TT 30/2014/TT-BGD


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành