Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Quyết định 39/QĐ-PGD 13/01/15 667
V/v thành lập BTC giao lưu Viết chữ đẹp vẽ tranh dành cho HS Tiểu học cấp thành phố
Công văn số 45/SGDĐT-GDTH Hướng dẫn tổng hợp đánh giá, khen thưởng HS theo TT 30 11/01/15 414
Công văn số 45/SGDĐT-GDTH Hướng dẫn tổng hợp đánh giá, khen thưởng HS theo TT 30
KH 08/KH-PGD&ĐT 09/01/15 589
Về việc kiểm tra chuyên đề về thực hiện công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH và tổ chức công tác bán trú
Quyết định 03/QĐ-PGD 09/01/15 397
Kiểm tra chuyên đề về thực hiện công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH và tổ chức công tác bán trú trường TH Phú Hưng và Phường 8
Kế hoạch 07/KH-PGD&ĐT và Quyết định 01/QĐ-PGD&ĐT ngày 07/01/2015 08/01/15 928
Kiểm tra chuyên đề trường TH Nguyễn Trí Hữu
THÔNG BÁO 07/01/15 365
THÔNG BÁO DỜI TỔ CHỨC HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP VẼ TRANH CẤP THÀNH PHỐ
Kế hoạch 02/KH-PGD&ĐT ngày 05/01/2015 05/01/15 639
Kế hoạch Viết chữ đẹp - Vẽ tranh
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 (TIỂU HỌC) 30/12/14 490
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 (TIỂU HỌC)
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HỌC SINH HKI NĂM HỌC 2014-2015 30/12/14 389
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HỌC SINH HKI NĂM HỌC 2014-2015
Cv 1267/PGD&ĐT 27/12/14 601
V/v tham gia tập huấn sử dụng phần mềm EQMS điều chỉnh theo thông tư 30/2014
GM 1228/GM-PGD 23/12/14 437
V/v dự hội giảng tháng 12 cấp TH Môn tập đọc, chính tả
GM 1227/GM-PGD 23/12/14 435
V/v dự hội giảng tháng 12 Nh 2014-2015 cấp TH
Cv 1203/PGD&ĐT 15/12/14 559
V/v điều chỉnh một số nội dung kiểm tra cuối kỳ I NH 2014-2015
Cv 1191/PGD 12/12/14 801
V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối HKI NH 2014-2015
Mẫu nhu cầu trang thiết bị các trường TH 11/12/14 401
Đề nghị các trường rà soát, thống kê trang thiết bị xin cấp năm 2015 theo các biểu mẫu đính kèm gửi file về thầy Hùynh Hữu Chí trước ngày 19/12/2014 để tổng hợp


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành