Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
THÔNG BÁO 27/02/15 442
Thông báo v/v thay đổi địa điểm học chính trị lớp thứ 4
Mẫu danh sách học sinh dự thi Violympic Toán cấp TP 13/02/15 484
Mẫu danh sách học sinh dự thi Violympic Toán cấp TP
CV 299 -TCCB 11/02/15 399
v/v chiêu sinh lớp đào tạo Đại học sư phạm, chuyên ngành Tiểu học.
Đề nghị các trường có nhu cầu gửi danh sách về PGD&ĐT đ/c Sĩ hạn chót ngày 15/03/2015
GM 113/GM-PGD&ĐT 30/01/15 595
V/v dự hội giảng tháng 02 năm học 2014-2015 cấp TH
KH 29/KH-PGD&ĐT 26/01/15 397
Kh Kiểm tra chuyên đề quản lý bố trí phòng học bộ môn, khai thác sử dụng tài liệu, hoạt động thư viện thiết bị trường TH Phú Khương, TH Bến Tre
Quyết định 52/QĐ-PGD&ĐT 26/01/15 448
V/v kiểm tra chuyên đề quản lý bố trí phòng học bộ môn khai thác sử dụng thiết bị dạy học và hoạt động thư viện
Quyết định 49/QĐ-PGD&ĐT 21/01/15 7878
Quyết định công nhận và tặng giấy khen các đơn vị cá nhân đạt giải hội thi Viết chữ đẹp vẽ tranh
Điều chỉnh giải toàn đoàn vẽ tranh
Giấy mời 67/GM-PGD&ĐT 21/01/15 413
V/v họp sơ kết HKI
Quyết định 46/QĐ-PGD&ĐT 19/01/15 417
Quyết định v/v kiểm tra chuyên ngành và hành chính trường TH Phường 7
KH 17/KH-PGD&ĐT 19/01/15 334
V/v kiểm tra chuyên đề triển khai thực hiện bồi dưỡng thường xuyên trường TH Phú Thọ
KH 16/KH-PGD&ĐT 19/01/15 301
Kiểm tra chuyên ngành và hành chính trường TH Phường 7
Quyết định 47/QĐ-PGD&ĐT 19/01/15 366
V/v kiểm tra chuyên đề triển khai thực hiện bồi dưỡng thường xuyên trường TH Phú Thọ
Kế hoạch 14/KH-PGD&ĐT ngày 15/01/2015 15/01/15 296
Kiểm tra chuyên đề TH Mỹ Thạnh An
Quyết định 43/QĐ-PGD&ĐT ngày 15/01/2015 15/01/15 425
Quyết định kiểm tra chuyên đề tiểu học Mỹ Thạnh An
Giấy mời 37/GM-PGD&ĐT 14/01/15 367
V/v dự khai mạc giao lưu Viết chữ đẹp vẽ tranh cấp TH


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành