Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Kế hoạch 162/KH-PGD 27/06/16 507
V/v tổ chức tập huấn và triển khai "Trường học kết nối" và quản lý dữ liệu TH qua mạng thông tin trực tuyến
Công văn 602/PGD 22/06/16 294
V/v giới thiệu tài liệu dạy học Tiếng anh Family and Friend
Quyết định 208/QĐ-PGD 16/05/16 181
V/v phúc tra kết quả khắc phục hạn chế sau kiểm tra hành chính và chuyên ngành trường TH Phường 8
Kế hoạch 121/KH-PGD 12/05/16 208
V/v phúc tra kết quả khắc phục hạn chế sau kiểm tra hành chính và chuyên ngành trường TH Phường 8
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUẨN HT, PHT, GV TIỂU HỌC NH 2015-2016 12/05/16 214
Báo cáo kết quả đánh giá Chuẩn HT, PHT và GV tiểu học năm học 2015-2016.
- Đề nghị các trường tiểu học gửi về đ/c Phương Lan hạn chót ngày 27/5/2016 để tổng hợp và váo cáo về SGD.
- Gửi hồ sơ
BÁO CÁO TIỂU HỌC CUỐI NĂM 12/05/16 297
Báo cáo tiểu học cuối năm 2015-2016
THU MOI 11/05/16 156
HỌP CHUYÊN MÔN
Công văn 328/PGD 15/04/16 363
V/v đăng ký triển khai mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) ở tiểu học từ NH 2016-2017
Công văn 325/PGD 14/04/16 182
V/v phát động cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" lần thứ 9 dành cho học sinh tiểu học
Quyết định 263/QĐ-GGD 01/04/16 546
QĐ v/v công nhận danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học tỉnh Bến Tre năm học 2015-2016.
CV số 762-TH 01/04/16 216
v/v thông báo giáo viên đạt vòng thi kể chuyện của Hội thi GVCN lớp giỏi cấp tiểu học vòng tỉnh năm học 2015-2016.
Mẫu kèm cv 277/PGD 30/03/16 294
Mẫu kèm công văn 277/PGD
Công văn 277/PGD 30/03/16 636
V/v hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ II, xét công nhận hoàn thành chương trình lớp học, xét công nhận HS hoàn thành chương trình TH NH 2015-2016
Quyết định 755/QĐ-UBND 23/03/16 237
V/v thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật trường đạt chuẩn quốc gia đối với TH Nhơn Thạnh
Giấy mời 252/GM-PGD 21/03/16 244
V/v dự Hội giảng tháng 3 NH 2015-2016


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành