DANH SÁCH HỌC SINH THI IOE CẤP TỈNH
Các trường rà soát thông tin trong danh sách, học chưa có tên trong danh sách (điểm chuẩn K3, K4: 1400đ, K5: 1300đ). Nếu có điều chỉnh gởi lại email tranminhluan@tpbentre.edu.vn chậm nhất 16 giờ ngày 19/01/2017
Lịch
19/01/17
Số lần tải
Đã tải về 219

Tải về:
Tải về
(12.56kB)


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành