Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Giấy mời 1707/GM-PGD 20/12/17 159
Về việc tổ chức hội giảng cấp tiểu học
CV số 2549-TH 19/12/17 141
v/v mời dự tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
Công văn 1687/PGD 14/12/17 98
Về việc giới thiệu danh mục sách thực hiện giảng dạy dành cho cấp tiểu học NH 2017-2018
Quyết định 514/QĐ-PGD&ĐT 14/12/17 676
Về việc khen thưởng cá nhân và tập thể đạt thành tích tại Hội thi Viết chữ đẹp - Vẽ tanh cấp thành phố NH 2017-2018
Giấy mời 1639/GM-PGD 07/12/17 154
Về việc dự khai mạc Hội thi viết chữ đẹp -Vẽ tranh cấp thành phố NH 2017-2018
Quyết định 431/QĐ-PGD 06/12/17 206
Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp - Vẽ tranh dành cho học sinh cấp tiểu học thành phố Bến Tre NH 2017-2018
Công văn 1623/PGD 05/12/17 90
Về việc điều chuyển bàn ghế GV-HS thừa của trường TH Phú Thọ
Công văn 1615/PGD 01/12/17 445
Về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối HKI NH 2017-2018 cấp tiểu học
Giấy mời 01/GM-CTH 28/11/17 134
Về việc thống nhất các tiêu chí thi đua Cụm tiểu học NH 2017-2018
Công văn 1506/PGD 08/11/17 120
Về việc giới thiệu bổ sung sách tham khảo môn tiếng Anh cấp tiểu học
LỊCH HOẠT ĐỘNG TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018 03/11/17 211
LỊCH HOẠT ĐỘNG TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018
Kế hoạch 1440/KH-PGD 02/11/17 337
Về việc tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp - Vẽ tranh cấp tiểu học thành phố Bến Tre, NH 2017-2018
Công văn 1414/PGD 01/11/17 119
Về việc cử giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học về giáo dục cho trẻ khó khăn
Giấy mời 30/10/17 209
Tổ chức Hội giảng cấp Tiểu học
Quyết định 417/QĐ-PGD 26/10/17 195
Kiểm tra hành chính về chuyên đề quản lý chuyên môn trường TH Nhơn Thạnh
Gửi Trường TH Nguyễn Trí Hữu, TH Bến Tre


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành