Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Tiêu chí thi đua NH 2016-2017 (công lập) 12/10/16 164
Đề nghị các trường xem và góp ý bằng văn bản gởi về bà Phạm Thị Em - HT MN Mỹ Thạnh An (Khối trưởng thi đua) hạn chót 14/10/2016 để tổng hợp chuẩn bị họp thi đua cụm.
Thư Mời 10/10/16 168
Họp cụm thi đua
Quyết định 03/10/16 142
Lao động tiên tiến trường tư thục
Quyết định 03/10/16 145
Chiến sĩ thi đua cơ sở trường tư thục
Quyết định 1141/QĐ-SGD&ĐT ngày 20/9/2016 22/09/16 240
Tập huấn modun mầm non
Thống kê mầm non-mẫu giáo đầu năm 2016-2017 21/09/16 181
Đề nghị các đơn vị gởi bằng văn bản về PGD (đ/c Thủy) hạn chót 05/10/2016
Công văn số 2370/SGD&ĐT ngày 20/9/2016 21/09/16 197
V/v điều chỉnh chế độ phụ cấp tổ trưởng tổ văn phòng mầm non
CV 2353-TCCB 19/09/16 208
v/v phụ cấp tổ trưởng tổ văn phòng trường mầm non
Giấy mời 825/GM-PGD 13/09/16 247
V/v họp trao đổi về việc tổ chức bữa ăn sáng trong trường MN
Thông Báo 09/09/16 185
Nhận tài liệu
Thông Báo 08/09/16 197
Về việc báo cáo số liệu
Công văn 595/PGD&ĐT ngày 5/9/2016 05/09/16 271
V/v thực hiện số liệu mầm non 2016-2017
Thông báo 01/09/16 124
Sổ theo dõi sức khoẻ cho trẻ NH 2016-2017
Kế hoạch 217/KH-PGD&ĐT ngày 31/8/2016 31/08/16 218
Hội giảng chuyên đề mầm non
Thư chúc mừng khai giảng mầm non 31/08/16 173
Đề nghị các đơn vị đưa nội dung vào khai giảng cho phù hợp cấp học.


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành