Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
THÔNG BÁO 08/11/16 152
Các đơn vị chưa nộp danh sách CB, GV làm đầu mối CNTT
Phiếu khảo sát 07/11/16 142
Gửi các trường MN, MG ngoài công lập và các nhóm trẻ tư thục.
Do nhu cầu tuyển dụng giáo viên của các trường mầm non tư thục, các nhóm trẻ tư thục độc lập. PGD&ĐT lấy phiếu khảo sát nhu cầu h
THÔNG BÁO NHẬN QUYẾT ĐỊNH 07/11/16 178
THÔNG BÁO NHẬN QUYẾT ĐỊNH
Kết quả thi GVDG cấp mầm non 04/11/16 566
Kết quả thi GVDG cấp mầm non
Công văn 1039/PGD 01/11/16 160
V/v cập nhật phần mềm mầm non
Giấy mời 1038/GM-PGD 01/11/16 182
V/v dự hội giảng chuyên đề
Giấy mời 1035/GM-PGD 01/11/16 228
V/v tổ chức bữa ăn sáng cho trẻ mầm non
Công văn 1017/PGD 26/10/16 177
V/v tăng cường biện pháp hạ thấp tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì trong trường MN
Kế hoạch 2734/KH-SGD&ĐT ngày 21/10/2016 25/10/16 370
Kế hoạch thi GVG mầm non cấp tỉnh 2016-2017
DANH SÁCH 24/10/16 312
Thi giáo viên dạy giỏi năm học 2016-2017
THÔNG BÁO KHẨN 21/10/16 257
tHÔNG BÁO KHẨN
Quyết định 382/QĐ-PGD 19/10/16 176
Về việc kiểm tra chuyên đề quản lý chuyên môn trường MG SOS
KH 2548/KH-GDMN 17/10/16 202
Kế hoạch tổ chức triển khai tập huấn trực tuyến 10 mô đun nâng cao cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.
Đề nghị các đơn vị cử người tham dự đúng thành phần và đầy đủ
CV số 2594-MN 17/10/16 149
v/v triển khai kế hoạch tập huấn trực tuyến 10 mô đun nâng cao cho CBQL, GVMN
Tiêu chí thi đua NH 2016-2017 (tư thục) 12/10/16 102
Đề nghị các trường xem và góp ý bằng văn bản gởi về bà Hồ Thị Ngọc Thúy - HT MNTT Khai Trí (Khối trưởng thi đua) hạn chót 14/10/2016 để tổng hợp chuẩn bị họp thi đua cụm.


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành