Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Quyết định 63/QĐ-PGD 13/02/17 143
Về việc kiểm tra chuyên đề Tự đánh giá KĐCLGD Trường MG Họa Mi
Quyết định 64/QĐ-PGD 13/02/17 124
Về việc kiểm tra chuyên đề Tự đánh giá KĐCLGD trường MN Hoa Hồng
Công văn 120/PGD-GDMN 10/02/17 161
Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non
CV số 182-MN 25/01/17 177
v/v dự họp chuẩn bị cho kì thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp học giáo dục mầm non
Thông báo 159/TB-SGD 24/01/17 211
Thông báo số 1 Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp học giáo dục mầm non năm học 2016-2017
Quyết định 90/QĐ-SGD 24/01/17 147
QĐ v/v thành lập Ban chấm thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm học 2016-2017
Giấy mời họp MN, MG 13/01/17 220
Giấy mời họp MN, MG
Công văn 10/SGD&ĐT-GDMN ngày 03/01/2017 04/01/17 296
V/v thi giáo viên giỏi cấp tỉnh mầm non 2016-2017
Danh sách Giáo viên trả lời học không nghiêm túc 03/01/17 6193
Danh sách Giáo viên trả lời học không nghiêm túc
Thông báo 148/TB-CĐBT ngày 21/12/2016 30/12/16 208
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mầm non
Kết quả thi GVDG cấp mầm non vòng năng lực 28/12/16 447
Kết quả thi GVDG cấp mầm non vòng năng lực
Mẫu thống kê giữa năm học 2016-2017 06/12/16 232
Đề nghị các trường báo cáo theo mẫu gửi về PGD (Đ/c Thủy) hạn chót ngày 20/12/2016
QĐ 4152 18/11/16 229
CỜ CỦA BỘ GIÁO DỤC
Thư mời 1077/TM-PGD 14/11/16 174
Hội giảng chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
Giấy mời 1072/GM-PGD 09/11/16 177
Họp rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình GDMN theo Thông tư 17/TT-BGD&ĐT (Bộ Giáo dục khảo sát).


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành