Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Công văn 406/PGD 18/04/17 132
Về việc thu thập bài, ảnh về giáo dục mầm non phục vụ công tác truyền thông
Kế hoạch 372/KH-PGD 11/04/17 323
Triển khai chuyên đề "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020
Công văn 356/PGD 10/04/17 114
Về việc giám sát thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN
Kế hoạch 343/KH-PGD 07/04/17 161
Tổ chức Hội thảo chuyên đề "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm" NH 2016-2017
Giấy mời 332/GM-PGD 04/04/17 182
Về việc dự hội thảo chuyên đề "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm"
Giấy mời 331/GM-PGD 04/04/17 179
Về việc họp chuyên môn
Công văn 633/UBND-TCKH 27/03/17 160
Về việc phê duyệt chủ trương và kinh phí mua phần mềm Quản lý giáo dục mầm non liên thông 3 cấp học
Mẫu báo cáo thống kê 21/03/17 220
Đề nghị các trường báo cáo thống kê theo mẫu. Thời gian gửi về PGD (Đc Ngọc Quý) trước 10 giờ ngày 23/3/2017 qua hộp thư và bằng văn bản để tổng hợp gửi về SGD./.
Thư mời tập huấn phần mềm GDMN 20/03/17 211
Thư mời tập huấn phần mềm GDMN
245/KH-PGD&ĐT 15/03/17 273
Kế hoạch kiểm tra hành chính và chuyên ngành trường MN Bình Phú
134/QĐ-PGD&ĐT 15/03/17 201
Kiểm tra hành chính và chuyên ngành trường MN Bình Phú
Gởi trường MN Bình Phú, MN Mỹ Thạnh An, MN Hoa Dừa
Thư mời tập huấn 15/03/17 133
Gởi trường MN Khai Trí, Hoa Hồng, Hoa Phương, Trí Đức
Công văn 216/PGD 09/03/17 252
Về việc báo cáo danh sách và thống kê số liệu trẻ em NH 2016-2017
Công văn 310/SGD&ĐT-GDMN ngày 17/2/2017 23/02/17 259
V/v triển khai phần mềm quản lý GDMN
Quyết định 65/QĐ-PGD 14/02/17 373
Về việc kiểm tra hành chính và chuyên ngành trường MN Phú Khương


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành