Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Biểu mẫu kèm theo thông báo minh chứng PCGD MN 10/10/14 557
Biểu mẫu kèm theo thông báo minh chứng PCGD MN
Thông báo bổ sung minh chứng PCGD MN 10/10/14 441
Thông báo bổ sung minh chứng PCGD MN
BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẦU NĂM CẤP HỌC MẦM NON 10/10/14 494
BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẦU NĂM CẤP HỌC MẦM NON
KH 240/KH-PGD&ĐT 07/10/14 528
KH thanh tra chuyên ngành trường MN Mỹ Thạnh an
QĐ 479/QĐ-PGD&ĐT 07/10/14 525
Về việc kiểm tra chuyên ngành trường MN Mỹ Thạnh An
Danh sách cán bộ giáo viên tham gia tập huấn SKKN 03/10/14 979
Danh sách cán bộ giáo viên tham gia tập huấn SKKN
THÔNG BáO 24/09/14 490
v/v báo cáo số liệu
thông báo 22/09/14 408
thông báo
Tiêu chí thi đua mầm non ngoài công lập 2014-2015 10/09/14 448
Tiêu chí thi đua mầm non ngoài công lập 2014-2015
Kế hoạch 203/KH-PGD&Đt 06/09/14 872
Tổ chức hội giảng nâng cao chất lượng chương trình giáo dục mầm non
Kế hoạch 199/KH-PGD 04/09/14 1686
Phương hướng nhiệm vụ NH 2014-2015
Mẫu thống kê tình hình huy động trẻ đầu năm 03/09/14 583
Mẫu thống kê tình hình huy động trẻ đầu năm học 2014-2015
Đề nghị các trường cập nhật báo về PGD (Bộ phận Mầm non) trước ngày 15/9/2014 bằng văn bản
Quyết định 2225/QĐ-UBND 29/08/14 588
Quyết định về việc công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở NH 2013-2014 các trường MN Tư thục
Nhiệm vụ năm học 2014-2015 28/08/14 680
Nhiệm vụ NH 2014-2015
Đề nghị các trường in và mang theo khi dự họp
Mẫu thống kê emis đầu năm 2014-2015 27/08/14 400
Mẫu thống kê emis đầu năm 2014-2015
Gửi các trường MG công lập và MG SOS. gửi về Đ/c Nga hạn chót ngày 12/9/2014


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành