Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
QĐ 63/QĐ-PGD 28/01/15 446
Kiểm tra chuyên đề trường MN Bình Phú
Quyết định 62/QĐ-PGD 28/01/15 362
Kiểm tra chuyên đề trường MN Đồng Khởi
GM dự hội giảng 26/01/15 336
GM dự hội giảng chuyên đề
Thông báo nhận sách 21/01/15 350
Thông báo nhận sách
Giấy mời 55/GM-PGD 20/01/15 396
V/v dự hội giảng MN
Công văn 23/PGD&ĐT ngày 12/01/2015 12/01/15 511
V/v chỉ đaọ đâỷ mạnh công tác tuyên truyền PCGDMN 5 tuổi
Kết quả kiểm tra giáo viên MN dạy giỏi 07/01/15 920
Kết quả kiểm tra giáo viên MN dạy giỏi vòng thực hành NH 2014-2015
Cv 1266/PGD&ĐT 26/12/14 554
V/v thống kê trẻ đang học trong NH 2014-2015
V/V LẤY Ý KIẾN XIN TRANG BỊ NĂM 2015 23/12/14 458
Đề nghị các trường rà soát nhu cầu năm 2015 tổng hợp số liệu báo cáo theo mẫu gửi về đồng chí Lê Thị Thu Thủy bằng văn bản và qua địa chỉ mail lethithuthuy@tpbentre.edu.vn. hạn chót ngày 05/01/2015
QĐ 874/QĐ-BVSTBPN 23/12/14 392
V/v thành lập đoàn giám sát thực hiện công tác VSTBPN và bình đẳng giới trường MG Măng Non
Cv 1223/PGD 22/12/14 383
V/v triệu tập tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN cho lớp mẫu giáo ghép và chuyên đề phát triển vận động
Mẫu thống kê mầm non 22/12/14 414
Đề nghị các trường thống kê theo mẫu gửi về PGD bằng văn bản và gửi vào địa chỉ mail lethithuthuy@tpbentre.edu.vn hạn chót trong buổi sáng ngày 25/12/2014
Kế hoạch 324/KH-PGD 19/12/14 430
Kiểm tra chuyên ngành và hành chính trường MG Măng non
Quyết định 873/QĐ-PGD&ĐT 19/12/14 303
V/v kiểm tra chuyên ngành và hành chính trường MG Măng Non
THÔNG BÁO 16/12/14 369
Nhận lại bản kê khai tài sản


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành