Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Thông báo 37/CĐBT 25/04/15 413
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn ngắn hạn cho người nuôi giữ trẻ, chủ nhóm lớp và nhóm trẻ độc lập
Đề nghị các trường thông báo đến CB, GV, NV của đơn vị có nhu cầu tham gia học liên
Mẫu báo cáo thống kê cuối năm 09/04/15 473
Mẫu báo cáo thống kê cuối năm
Thư mời 283/TM-PGD&ĐT 31/03/15 438
Về việc dự họp chuyên môn
THÔNG BÁO 25/03/15 307
Thông báo bộ phận PCGD MN 5 tuổi
Giấy mời 255/GM-PGD 20/03/15 401
V/v dự hội thảo chuyên đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ MG 5-6 tuổi
Cv 250/PGD 19/03/15 458
V/v sử dụng phần mềm KĐCLGD trường MN
Kế hoạch 49/KH-UBND 17/03/15 463
thực hiện PCGD MN cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2015
Quyết định 99/QĐ-PGD 16/03/15 332
Quyết định kiểm tra chuyên ngành và hành chính trường MN Sao Mai
Kế hoạch 67/KH-PGD&ĐT 16/03/15 378
KH kiểm tra chuyên ngành và hành chính trường MN Sao Mai
Kế hoạch 62/KH-PGD&ĐT ngày 11/3/2015 11/03/15 599
V/v kiểm tra chuyên đề MG Nhơn Thạnh
Bảng tổng hợp trẻ em TP theo địa bàn 06/02/15 420
Trường thực hiện số liệu PCGDMN5T 2015 theo bảng tổng hợp nầy
KH 33/KH-PGD 02/02/15 476
V/vkiểm tra chuyên đề trường MN Bình Phú
KH 32/KH-PGD&ĐT 02/02/15 344
V/v kiểm tra chuyên đề trường MN Đồng Khởi
Thông báo của bộ phận phổ cập 29/01/15 458
Các trường mầm non, mẫu giáo thực hiện số liệu PCGDMN 5 tuổi theo bảng tổng hợp (file kèm theo)
Giấy mời 103/GM-PGD&ĐT ngày 28/01/2015 29/01/15 465
V/v dự họp sơ kết học kỳ năm học 2014-2015


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành