Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Danh mục tài liệu MN năm học 2015-2016 16/06/15 382
Đề nghị các trường MN có nhu cầu mua tài liệu MN năm học 2015-2016 đăng ký vào biểu mẫu gửi về thầy Chí hạn chót ngày 26/6/2015 để tổng hợp.
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THI ĐUA-KHEN THƯỞNG 11/06/15 448
Các trường rà soát các nội dung: Họ và tên, phái, chức vụ, đơn vị. Nếu có sai sót, điều chỉnh gởi bằng văn cho Đ/c Luân. Nếu không điều chỉnh thì mọi sai sót về sau trường chịu trách nhiệm
Giấy mời 566/GM-PGD 05/06/15 770
GM tập huấn môđun chương trình GDMN cho CBQL, giáo viên
Kế hoạch 139/KH-PGD 22/05/15 455
Kiểm tra hành chính trường MN Trúc Giang
Quyết định 210/QĐ-PGD 22/05/15 356
Quyết định kiểm tra hành chính trườn MN Trúc Giang
Cv 2232/BGD&ĐT 17/05/15 880
V/v kiểm tra công nhận PCGDMNTNT đối với tỉnh Bến Tre
Thông báo 441/TB-TCNBT 14/05/15 488
V/v thông báo chiêu sinh đào tạo nghề cấp dưỡng. thời gian đăng ký từ ngày 15/5/2015 đến ngày 30/5/2015
THÔNG BÁO 14/05/15 339
THÔNG BÁO DỜI NGÀY PHÁT HÀNH ĐƠN
KH 124/KH-PGD&ĐT 13/05/15 500
V/v kiểm tra công nhận PCGD MN5T các xã phường
Tài liệu PCGD 12/05/15 392
Đề nghị các trường chuẩn bị báo cáo theo mẫu để đón Đoàn kiểm tra của Bộ giáo dục
Giấy mời 403/GM-PGD 05/05/15 470
V/v họp triển khai công tác chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra PCGD MN trẻ em 5 tuổi của Bộ giáo dục Đào tạo
TIÊU CHÍ THI ĐUA MN, MG 04/05/15 326
TIÊU CHÍ THI ĐUA MN, MG NGOÀI CÔNG LẬP
TIÊU CHÍ THI ĐUA MN, MG 04/05/15 377
TIÊU CHÍ THI ĐUA MN, MG CÔNG LẬP
Kế hoạch 109/KH-BCĐ 25/04/15 469
v/v kiểm tra công nhận PCGD MN 5 tuổi các xã phường TP Bến Tre 2015
Quyết định 1461/QĐ-UBND 25/04/15 404
V/v thành lập Đoàn kiểm tra công nhận PCGD MN cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn TP Bến Tre


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành