Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Giấy mời 1255/GM-PGD 02/10/17 180
Dự tập huấn tuyên truyền, truyền thông giáo dục về kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích
Kế hoạch 1198/KH-PGD&ĐT 26/09/17 197
ổ chức Hội giảng chuyên đề "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
Mẫu báo cáo thống kê đầu năm MG, MN 18/09/17 170
Đề nghị các trường báo cáo theo mẫu gửi về PGD hạn chót ngày 21/9/2017
3995/QĐ-UBND 14/09/17 137
Quyết định CSTĐ cơ sở các trường Mn tư thục
Công văn 1154/PGD 13/09/17 404
Về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018
4294/QĐ-UBND 06/09/17 171
Quyết định LĐTT NH 2016-2017 các trường tư thục
3995/QĐ-UBND 06/09/17 122
Quyết định chiến sĩ thi đua cơ sở NH 2016-2017 các trường MN tư thục
Công văn 1094/PGD-GDMN 05/09/17 770
Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN NH 2017-2018
1081/PGD&ĐT 31/08/17 140
Tăng cường công tác phòng, chống dịch chân tay miệng
1073/PGD&ĐT-GDMN 31/08/17 95
Tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết
685/TB-CĐBT 31/08/17 99
Thông báo mở lớp nghiệp vụ chăm sóc trẻ em tại nhóm trẻ
THÔNG BÁO 21/08/17 120
Nhận ấn phẩm đầu năm
Thư mời 998/TM-PGD 15/08/17 158
Tổng kết năm học 2016-2017, triển khai Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018.
Công văn 910/PGd&ĐT-GDMN 02/08/17 299
Về việc triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và giáo viên mầm non năm học 2017-2018
Danh sách cán bộ, giáo viên dự tập huấn GDHN 04/07/17 272
Danh sách cán bộ, giáo viên dự tập huấn Giaó dục hoà nhập


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành