Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Đề cương và biểu mẫu báo cáo phục vụ Hội thảo mầm non ngoài công lập 07/03/16 174
Đề cương và biểu mẫu báo cáo phục vụ Hội thảo mầm non ngoài công lập
Giấy mời 147/GM-PGD 26/02/16 272
V/v họp chuyên môn Mầm non
Quyết định 64/QĐ-PGD 22/02/16 197
V/v kiểm tra công tác tài chính, tài sản, CSVC trường MN Bình Phú
Kế hoạch 40/KH-PGD 18/02/16 343
V/v chỉ đạo điểm "xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm"
Công văn 110/PGD 18/02/16 269
V/v tăng cường công tác quản lý thực hiện quy chế chuyên môn, chăm sóc giáo dục trẻ tại các CSGD mầm non
Giấy mời 63/PGD 22/01/16 213
Giấy mời họp chuyên môn
Quyết định 14/QĐ-PGD 18/01/16 688
V/v kiểm tra chuyên đề quản ý chuyên môn Trường Mầm non Khai Trí
Gui83 Trường MN Khai Trí, MN Phú Khương, MG Hướng Dương, MN Đồng Khởi, MN Trúc Giang
Kế hoạch 01/KH-PGD 05/01/16 480
V/v tổ chức làm và triển lãm đồ dùng đồ chơi cấp học mầm non
Số liệu trẻ phục vụ PCGDMN 5 tuổi 2016 04/01/16 267
Số liệu trẻ phục vụ PCGDMN 5 tuổi 2016
Giấy mời 1257/GM-PGD 23/12/15 330
V/v mời họp triển khai thống nhất thực hiện công tác PCGD MNTE 5 tuổi
Công văn 1242/PGD 18/12/15 651
V/v tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi NH 2015-2016
Quyết định 461/QĐ-PGD 07/12/15 662
V/v kiểm tra chuyên ngành và hành chính trường MG Nhơn Thạnh
Thông báo 77-TB/TU 04/11/15 353
Ý kiến kết luận của thường trực Thành ủy tại hội nghị tổng kết năm năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU
Công văn 1120/PGD 04/11/15 356
V/v thống kê trẻ đang học trong năm học 2015-2016
Công văn 1019/PGD 16/10/15 245
V/v thông báo điều chuyển bàn ghế thừa của trường MN Sơn Ca


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành