Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
THÔNG BÁO 24/06/16 247
THÔNG BÁO
Kế hoạch 161/KH-PGD 24/06/16 285
V/v bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non NH 2016-2017
Mẫu đăng ký mua tài liệu, đồ chơi MN 07/06/16 224
V/v giới thiệu tài liệu, đồ dùng dạy học NH 2016-2017 phục vụ bậc học Mầm non
CV 492 26/05/16 205
Về việc hưởng ứng ngày vì chất dinh dưỡng năm 2016
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT NH 2015-2016 CẤP MN 12/05/16 318
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT NH 2015-2016 CẤP MN
Thư mời 399/TM-PGD 06/05/16 265
V/v mời họp chuyên môn MN
Quyết định 1178/QĐ-UBND 26/04/16 377
V/v thành lập Đoàn kiểm tra công nhận PCGD MN cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2016
Kế hoạch 109/KH-BCĐ 26/04/16 413
V/v kiểm tra công nhận PCGD MN 5 tuổi các xã, phường thành phố Bến Tre năm 2016
Công văn 293/PGD 05/04/16 200
V/v tăng cường công tác chỉ đạo xây dụng trường MN đạt chuẩn quốc gia
THÔNG BÁO 04/04/16 278
Mời họp xếp hạng viên chức
Mẫu báo cáo trẻ 5 tuổi 30/03/16 214
Mẫu báo cáo trẻ 5 tuổi
Quyết định 212/QĐ-SGD 21/03/16 251
QĐ v/v thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non.
Quyết định 211/QD-SGD 21/03/16 215
QĐ v/v thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non.
Quyết định 86/QĐ-PGD 16/03/16 401
V/v kiểm tra hành chính và chuyên ngành trường MG Họa Mi
CV 222 15/03/16 319
Về việc thực hiện công tác phổ cập


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành