Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Biểu mẫu thống kê giữa năm học 19/12/17 106
Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Đc Thuỷ hạn chót ngày 25/12/2017
THÔNG BÁO PCGD 15/12/17 171
THÔNG BÁO
Các đơn vị tham khảo
Công văn 1647/PGD 08/12/17 124
Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ trong các CSGD mầm non
Giấy mời họp cụm Mầm non mẫu giáo 07/12/17 115
Giấy mời họp cụm Mầm non mẫu giáo
Giấy mời 2407/GM-SGD 27/11/17 130
Giấy mời hướng dẫn nghiệm thu thiết bị dạy học, dụng cụ nhà bếp cho các trường mầm non, mẫu giáo trong tỉnh năm 2017
Quyết định 430/QĐ-PGD 23/11/17 165
Về việc kiểm tra haành chính ề chuyên đề quản lý chuyên môn trường Mầm non Rạng Đông
Kế hoạch 1581/KH-PGD 22/11/17 176
Kiểm tra hành chính và chuyên ngành Trường MN Hoa Dừa
Quyết định 22/11/17 259
Kiểm tra chuyên ngành trường Hoa Dừa
Gởi Mn Hoa Dừa, Sen Hồng, Bình Phú, Đồng Khởi
Thư mời hội giảng mầm non 16/11/17 143
Thư mời hội giảng mầm non
CV số 2347-KT 15/11/17 82
v/v ngừng nhập liệu trên hệ thống phần mềm kiểm định CLGD trường mầm non.
Công văn 1436/PGD&ĐT-TCCB 02/11/17 159
Về việc thực hiện chế độ phụ cấp cho Tổ trưởng tổ Văn phòng trường Mầm non
THÔNG BÁO 26/10/17 205
THÔNG BÁO
Công văn 1372/PGD 24/10/17 157
Về việc xác định lại vị trí việc làm theo Thông tư 06/2015 trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Quyết định, kế hoạch 23/10/17 282
Về việc kiểm tra chuyên ngành trường MN Hoa Phượng
(gởi trường MN Hoa Phượng và MN Sen Hồng)
THÔNG BÁO 03/10/17 252
THÔNG BÁO


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành