V/V LẤY Ý KIẾN XIN TRANG BỊ NĂM 2015
Đề nghị các trường rà soát nhu cầu năm 2015 tổng hợp số liệu báo cáo theo mẫu gửi về đồng chí Lê Thị Thu Thủy bằng văn bản và qua địa chỉ mail lethithuthuy@tpbentre.edu.vn. hạn chót ngày 05/01/2015
Lịch
23/12/14
Số lần tải
Đã tải về 458

Tải về:
Tải về
(3.16kB)


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành