Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Công văn 258-CV/HĐD 09/06/17 85
Về việc phát động cuộc thi sáng tạo các mô hình vật dụng từ rác thải với chủ đề "Giữ sạch biển cho mai sau" dành cho thiếu nhi năm 2017
Kế hoạch số 68-KH-HĐĐ 09/06/17 109
Tổ chức hoạt động Đội Khăn hồng tình nguyện trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thành phố Bến Tre năm 2017
Thông báo 27-TB/HĐĐ 09/06/17 72
Kết quả vận động thu quỹ "Kế hoạch nhỏ" năm học 2016-2017
Thư mời 257/TM-HĐĐ 08/06/17 101
Họp triển khai Luật trẻ em, tháng hành động vì trẻ em, Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và hoạt động hè năm 2017
Danh sách học sinh 25/05/17 142
Tham gia hỗ trợ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 và tham gia liên hoan "Tiếng kèn Đội ta" tỉnh Bến Tre năm 2017
Công văn 127/CVLT-ĐTN-PGD&ĐT 25/05/17 113
Về việc cử lực lượng hỗ trợ đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bến Tre Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 và tham gia Liên hoan tiếng kèn Đội ta"
Công văn 1265-CV/ĐTN 19/05/17 104
Về việc treo băng rol tuyên truyền đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM thành phố Bến Tre lần thư XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Công văn 1264-CV/ĐTN 16/05/17 169
Về việc thông báo thời gian khai mạc hè và lịch tổ chức sinh hoạt hè năm 2017
255-CV/HĐĐ 12/05/17 215
Về việc triệu tập đại biểu tham dự hoạt động Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM
Kế hoạch 67-KH/HĐĐ 04/05/17 89
Cấp phát sổ theo dõi chương trình rèn luyện đội viên NH 2016-2017
Công văn 1253-CV/ĐTN 04/05/17 114
Về việc phát động tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng tỉnh Bến Tre năm 2017
Công văn 252-CV/HĐĐ 04/05/17 158
V/v báo cáo tổng kết NH 2016-2017
Công văn 125-CVLT-ĐTN-PGD 27/04/17 132
Về việc cử học sinh hỗ trợ Đại hội
Thông báo 173-TB/ĐTN 27/04/17 114
Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó bí thư Đoàn TNCS HCM thành phố Bến Tre
Thông báo 337-TB/TĐTN-NTN 27/04/17 114
Về việc chiêu sinh lớp "Học kỳ trong quân đội" tỉnh Bến Tre năm 2017


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành