Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Thư mời 02/TM-BCĐ 18/08/17 298
Hội nghị tổng kết hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè thành phố Bến Tre 2017
Thư mời 263/TM-HĐĐ 15/08/17 77
Dự lễ trao Nhà"Khăn quàng đỏ" NH 2016-2017
Công văn 263-CV/HĐĐ 07/08/17 113
Về việc mời dự họp
Công văn 03/CVLT-PGD-ĐTN 14/07/17 108
Về việc cử lực lượng hỗ trợ đội trống kèn tham gia Ngày hội Bến Tre - Đồng Khởi khởi nghiệp năm 2017"
Công văn 02/CVLT-ĐTN-PGD 13/07/17 103
Về việc cử lực lượng tham gia chương trình "Du khảo mùa hè" năm 2017
Thư mời 262-TM/HĐĐ 12/07/17 81
Họp chuẩn bị các nội dung tham quan về nguồn
Giấy mời 261/TM-HĐĐ 10/07/17 107
Dự hội nghị đóng góp văn kiện dự thảo Đại hội Đoàn TNCS HCM
Công văn 101-CV/DV 03/07/17 112
Về việc thống nhất chủ trương tổ chức về nguồn tham quan
Công văn 260-CV/HĐĐ 03/07/17 82
Về việc mời dự họp
Kế hoạch 01/KHLT-ĐTN-PGD 03/07/17 136
Tổ chức về nguồn và tham quan cho giáo viên Tổng phụ trách Đội Thành phố Bến Tre NH 2016-2017
Công văn 01/CVLT-ĐTN-PGD&ĐT 26/06/17 138
Về việc cử lực lượng dẫn chương trình Hội thi kể chuyện sách hè năm 2017
Thư mời 260-TM/HĐĐ 21/06/17 125
Thư mời 260-TM/HĐĐ
Thư mời 259-TM/HĐĐ 21/06/17 83
Họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động cho các em thiếu nhi
Kế hoạch 69-KH-HĐĐ 13/06/17 171
Kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố Bến Tre năm học 2016-2017
Thông báo 28-TB-HĐĐ 13/06/17 60
Về kết quả vận động thu quỹ xây dựng "Nhà khăn quàng đỏ" năm học 2016-2017


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành