Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Kế hoạch 1815/KH-SGD&ĐT 19/09/17 101
Kế hoạch thi GV TPT Đội giỏi cấp tỉnh NH 2017-2018
Kèm theo CV 1178/PGD&ĐT
Công văn 1178/PGD&Đt-ĐĐ 18/09/17 95
Về việc tham gia thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh NH 2017-2018
Quyết định 42-QĐ/HĐĐ 18/09/17 106
Về việc công nhận liên đội mạnh cấp thành phố NH 2016-2017
Công văn 1169/PGD-ĐĐ 18/09/17 80
Về việc tiếp tục thực hiện tốt công tác Đội trong trường học
07/CVLT-ĐTN-PGD&ĐT 13/09/17 151
Cử học sinh đội trống hỗ trợ Đại hội Đoàn
04/HĐĐ 13/09/17 182
Phát động cuộc thi vẽ tranh ...
Thư Mời 11/09/17 155
Hội đồng đội
Thư Mời 11/09/17 150
Hội đồng đội
Công văn 06/CVLT/ĐTN-PGD 08/09/17 70
Về việc phát động phong trào Đọc và làm theo Báo Đội NH 2017-2018
30-TB/HĐĐ 01/09/17 276
Kết quả xếp loại liên đội
01-CV/HĐĐ 01/09/17 119
Đăng ký thi đua và báo cáo số liệu đầu năm
01-QĐ/HĐĐ 01/09/17 91
Công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tổng phụ trách
Kế hoạch 01/KH-HĐĐ 30/08/17 215
Tổ chức Đại hội liên đội các trường Tiểu học THCS NK 2017-2018
Thông báo 01/TB-HĐĐ 30/08/17 101
Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chủ tịch HĐĐ TP Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2020
Thư mời 268/TM-HĐĐ 30/08/17 75
Họp lấy ý kiến dự thảo chương trình giao ước thi đua công tác Đội


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành